Een korte samenvatting over de inhoud van mijn werk:

Mijn werk is gebaseerd op licht en kleur, ritme, wiskundige oplossingen, berekeningen, reeksen etc.
Mijn werk heeft geen emotie vooraf, het is geen weergave van iets of iemand in de omgeving het visualiseert de informatie van de omgeving.

De emotionele waarde ontstaat al dan niet achteraf bij de toeschouwer.
Mijn werk is ook een onderzoek naar semi automatisch tekenen, een koppeling tussen analoog en digitaal werken.

Ik maak of zoek naar reeksen die ik visualiseer
b.v.: -de woordlengte van een boek omgezet in braille, geplaatst in een grid en per stip een waarde gegeven waarmee ik kan rekenen en een visueel beeld kan maken (Book Rhythm serie). De litho lijkt chaotisch maar is dus geheel gebaseerd op een reeks getallen.

De kleuren ontstaan door gebruik te maken van het steenraster, de grein die is aangebracht op de litho steen. De meeste litho's die ik maak hebben 8 tot 16 drukgangen, wanneer ik groen wil, druk ik eerst een gele en daarna een blauwe drukgang. Met deze kleurbenadering ontstaat er kleur-impressie i.p.v. kleurvlakken.

Om deze raster vormen in steendruk te kunnen maken heb ik een tekenmachine ontwikkeld die, computer gestuurd, rechtstreeks op de litho steen kan tekenen en schilderen.

Hans Kleinsman.